Право на връщане

Потребителят има право, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. 

В този случай Телексим БГ ЕООД ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите. Възстановяването на сумите се извършва по банков път. Потребителят трябва да предостави данни за банковата сметка: има на банка, имена на титуляр и IBAN.

Потребителят е длъжен да съхранява получените от Телексим БГ ЕООД стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. Потребителят трябва да представи издадената му касова бележка и гаранционна карта. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.

При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента.

Фабричен дефект

В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на търговеца и се изпраща друг продукт като заявения.

В този случай транспортните разходи са за сметка на Телексим БГ ЕООД. 

Нарушена опаковка или продукт при транспортиране

Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай, моля, незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията може да се счете за недействителна.

При отказ от стока моля попълнете Формуляр за упражняване правото на отказ като го изтеглите от тук.

Същият може да намерите и тук.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До Дигиталс ООД

Кв. Лозенец, ул. Цветна Градина №1 вх. Б офис 19

Гр. София

ЕИК 204517770

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги и техните количества:

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

на стойност ……….. лева. 

Желая сумата да ми бъде възстановена по банков път на сметка:

Титуляр: ………………………….

Банка: ………………………….

IBAN: ……………………………

 

 /описание на продукта/

Стоката е поръчана на .................... с поръчка номер: …....

Стоката е получена на ......................

/посочва се датата на получаване от потребителя/

 

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/


Scroll To Top